Regulamentul Oficial al campaniei 
“FI-GA WIN UNLIMITED”

ART 1. ORGANIZATORI

Organizatorul Campaniei promoţionale “FI-GA WIN UNLIMITED” este 2. SC. ITALFOOD QUALITA E SCELTA SRL cu sediul social în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 101,bl. 94, sc. B, ap. 21,sector 1, punct de lucru Str. Ramuri Tei, Nr.5, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5689/2006, Cod Fiscal RO18554793, e-mai info@figafioridiguarana.ro având cont bancar RO04BACX0000000412339000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată de către Alexandra Lorena Păduraru – Administrator, denumită în continuare „Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Prezentul Regulament sau eventualele acte adiţionale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de către participanţi pe site-ul web al Organizatorului https://figafioridiguarana.ro/ precum și în format fizic, în benzinăriile participante MOL menționate în  Anexa 1 a prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora in vigoare, prin publicare pe site-ul https://figafioridiguarana.ro/ precum şi în format fizic, în benzinăriile MOL participante, menționate în  Anexa 1 a prezentului Regulament.

ART. 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI   

Campania “FI-GA WIN UNLIMITED” este organizată şi se desfăşoară în benzinăriile MOL menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări listei de benzinării MOL din Anexa 1 pe parcursul campaniei, modificările urmând a fi comunicate clienţilor pe https://figafioridiguarana.ro/  şi respectiv în benzinăriile MOL participante la campanie, menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei.

Regulamentul Campaniei precum si informaţii suplimentare despre campanie pot fi obţinute, sunând la 0751.331.991, , pe https://figafioridiguarana.ro/ sau în benzinăriile MOL participante la campanie, menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei.

ART. 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania “FI-GA WIN UNLIMITED” se va derula in perioada 05 IULIE – 31 AUGUST 2023.

ART. 4. PRODUS PARTICIPANT

Fi-Ga Fiori di Guarana 0.250ml si Fi-Ga Light Fiori di Guarana 0.250ml, produs comercializat in benzinariile MOL menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei.

Pentru achizitie sunt acceptate toate modalitatile de plata. 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care care achiziționează produsul mentionat la ART.4, în oricare dintre benzinăriile MOL mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament.

ART. 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

Premiile sunt acordate instant, in limita stocului disponibil din fiecare benzinarie MOL.

La achizitia oricarui multiplu de doua doze Fi-Ga, clientul va primi in mod gratuit, un singur premiu la alegere. Oferta poate fi compusa din urmatoarele produse participante : Fi-Ga+Fi-Ga, Fi-Ga + Fi-Ga Light, Fi-Ga Light+ Fi-Ga Light.. Premiile constau in : ochelari de soare, rucsac, pop-socket sau odorizant auto.Un client, poate achizitiona pe acelasi bon fiscal, multiplu de pachete promotionale insa pentru fiecare pachet achizionat va alege un premiu diferit. Ex: achizitie doua pachete Fi-Ga Fiori di Guarana – va putea alege o pereche de ochelari si un odorizant auto ( nu doua perechi de ochelari ), pe acelasi bon fiscal. Un client poate beneficia de maxim 4 oferte de tip Fi-Ga + cadou, pe acelasi bon fiscal..La achizitia a mai mult de 9 doze Fi-Ga pe acelasi bon, clientul va primi un maxim de 4 cadouri. Campania are loc  in perioada mentionata la ART.3 , în oricare dintre statiile menționate în Anexa nr.1.

ART.7. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecţiune a reţelei de informatică utilizate, care o face total sau parţial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

ART.8. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti. 

ART.9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei “FI-GA WIN UNLIMITED”va fi publicat pe site-ul https://figafioridiguarana.ro/ începând cu data de 01 IULIE 2023 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în statiile MOL din Romania, participante la campanie (vezi Anexa 1 la prezentul Regulament), la numarul de telefon 0751.331.991 valabil din orice reţea sau prin e-mail la comercial@figafioridiguarana.ro 

ART.10. INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment, urmand a anunța publicul prin intermediul site-ului https://figafioridiguarana.ro/ in cazul in care apar evenimente de forta majora sau din alte cauze independenta de vointa sa, fara a putea fi tinut responsabil

Prezenta Campanie poate înceta în urmatoarele situaţii:

– împlinirea termenului pentru care a fost anunţată campania;

– apariţiei unui eveniment ce constituie fortă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

Anexa 1: Statii MOL participante in campanie:

Cod Statie

Denumire statie

91001

Ploiesti 1 Postei

91003

Bucuresti Colentina

91004

Bucuresti Otopeni 1 – AMOCO

91006

Bucuresti Fundeni

91007

Bucuresti Postavarul

91008

Bucuresti Odai

91009

Brasov 2 Cristianului

91010

Pitesti 1 Nicolae Balcescu (spre Bucuresti)

91011

Bucuresti Turnu Magurele

91012

Bucuresti Ramnicu Valcea

91014

Sfantu Gheorghe 1 Decembrie

91018

Arad 2 Zimandului

91019

Gheorgheni 1 Kossuth

91020

Turda 1 Stefan cel Mare

91021

Sibiu 1 Alba Iulia

91022

Bucuresti Iuliu Maniu

91023

Zalau Mihai Viteazul

91025

Craiova 1 Brestei

91026

Craiova 2 Decebal

91027

Cluj-Napoca 1 Observatorului

91028

Sighisoara Mihai Viteazul

91029

Constanta 1 Mangaliei

91031

Alba Iulia Clujului

91032

Arad 1 Iuliu Maniu

91033

Baia Mare 1 Bd. Bucuresti

91034

Baia Mare 2 Vasile Alecsandri

91035

Deva Zarandului

91036

Oradea 1 Clujului

91038

Orastie Armatei 

91039

Resita 1 Republicii

91040

Timisoara 1 Liviu Rebreanu

91041

Timisoara 2 Republicii

91043

Buzau 1 Unirii 

91046

Satu Mare 1 Henri Coanda

91047

Cluj-Napoca 2 Dorobantilor

91048

Bucuresti 13 Septembrie

91049

Bistrita Calea Moldovei

91050

Focsani 1 Independentei

91051

Braila Calea Calarasilor

91052

Bucuresti Berceni

91053

Constanta 3 Palazu Mare DN2A 202 +450 Km

91055

Galati 1 Teodor Neculuta

91056

Giurgiu Bucurestiului

91059

Onesti Marasesti

91060

Piatra Neamt Traian

91063

Slatina Pitesti

91064

Targoviste Mihai Bravu

91066

Reghin Iernutei

91067

Botosani Mihai Eminescu

91068

Roman Roman Musat

91071

Cluj-Napoca 3 Maresal Ion Antonescu

91072

Craiova 3 Calea Severinului ( Titulescu)

91073

Pitesti 3 Autostrada – Km 80

91074

Medias Pacii

91075

Bucuresti Pallady 1 – No. 66

91076

Satu Mare 2 Aurel Vlaicu

91079

Bucuresti Pallady 2 – No. 117 -199

91080

Satu Mare 3 Careiului

91083

Gheorgheni 2 Gabor Aron

91084

Rm. Valcea 2 C. Traian 166 – city

91085

Tarnaveni Armatei

91087

Bucuresti Corneliu Coposu

91090

Sebes Drumul Sibiului

91091

Targu Jiu Victoriei

91092

Oradea 5 Episcopia

91093

Craiova 4 Romanescu

91094

Ludus Republicii

91095

Arad 4 Selgros

91097

Valenii de Munte Nicolae Iorga

91098

Sovata Praidului

91102

Oradea 6 Borsului

91103

Barlad Republicii

91104

Codlea Barsei

91105

Turda 2 Clujului

91106

Brasov 4 C. Feldioarei FN.

91108

Bucuresti Valea Cascadelor

91109

Odorheiu Secuiesc 2

91111

Timisoara 7 Selgros

91112

Sibiu 4 Vestem

91114

Tulcea

91116

Brasov 5

91119

Baia Mare 3

91120

Piatra Neamt 2

91121

Floresti

91122

Huedin

91123

Drobeta 2

91124

Timisoara 6

91125

Iasi 4

91127

Bucuresti Pipera

91128

Iasi 5 Miroslava

91131

Bucuresti Chitila

91132

Brad

91133

Cernavoda

91134

Calafat

91135

Timisoara 8

91136

Campulung

91137

Constanta6

91138

Iasi 6

91139

Ploiesti 4

91140

Targoviste 2

91144

MOL A1 Sud Giarmata km 47

91149

Salonta

91150

Craiova 6

91152

Sibiu 5

91153

Busteni

91154

Movilita

91155

Pantelimon

91156

Buzau 3

91159

Comanesti

91161

Viseul de Sus

91162

Glina

91163

Bragadiru

91164

Dragomiresti (Chitila)

91165

Zalau 2

91301

Bucuresti Otopeni 2 – Mc Donalds

91306

Rm. Valcea 1 C. Traian 291  – outside city

91310

Galati 3 Sos. Galati – Tecuci 

91312

Bucuresti Giurgiului

91317

Ploiesti 3 DN 1 Km 63

91318

Focsani 2 Bdul. Bucuresti

91319

Alexandria DN 6 KM 87

91322

Pitesti 4 Intrare Autostrada 

91328

Slobozia DN 2A KM 62

91330

Bacau 9 Mai

91339

Cluj-Napoca 4 Vlaicu (T. Mihali)

91343

Bucuresti Iriceanu

91344

Iasi 2 Silvestru 

91346

Cluj-Napoca 5 Calea Turzii

91348

Bucuresti Militari

91349

Arad 3 Aurel Vlaicu

91354

Petrosani 2 Ion Creanga

91357

Bucuresti Lujerului

91358

Bucuresti Giulesti

91364

Bucuresti Chiscani

91366

Timisoara 5 Constantin Brancoveanu (Como)

91368

Targu Mures 2 – 1 Decembrie 1918

91370

Sibiu 2 Selimbar (V. Milea) 

91372

Suceava Traian Vuia

91374

Bucuresti Barbu Vacarescu

91377

Oradea 4 Dimitrie Cantemir

91379

Cluj-Napoca 6 Grigorescu

91380

Drobeta Turnu Severin Tudor Vladimirescu

91401

Bucuresti – Piata 1 Mai

91402

Bucuresti Otopeni 3 – Bucurestilor

91403

Bucuresti – Oltenitei

91404

Bucuresti – Muncii

91405

Bucuresti – Timpuri Noi

91406

Bucuresti – Rahova

91407

Bucuresti – Barbu Vacarescu 2

91408

Bucuresti – Colentina 2

91409

Bucuresti – Pacii

91410

Bucuresti – Caramfil

91411

Craiova 5 – Decebal

91412

Targoviste 3 – Baltaretu

91413

Targu Jiu 2 – Teodoroiu

91414

Pitesti 2 – Balcescu 85

91415

Bucuresti – Politehnica

91416

Pitesti 5 – Republicii

91417

Timisoara 9 – Rebreanu

91418

Bucuresti – Calea 13 Septembrie 2

91419

Bucuresti – Virtutii 2

91420

Corbii Mari

91421

Floresti Prahova

91423

Vladimirescu – DN 7 jud Arad

91424

Oradea 7 – Mestesugarilor

91426

Constanta 2 – Tomis

91427

Constanta 4 – Dezrobirii

91428

Constanta 5 – Bratianu

91429

Buzau 2 -Maracineni

91431

Petrosani 1 – Aviatorilor

91432

Ploiesti 2 – Strandului

91433

Pitesti 6 – Balcescu 206

91435

Rupea

91436

Adunatii Copaceni

91701

MOL A1 km 446+890 st. Susani

91702

MOL A1 km 446+890 dr  Susani

91703

MOL A1 km 428+310 st  Batesti

91704

MOL A1 km 428+310 dr. Batesti 

91705

MOL A1 km 389+710 st. Ilia

91706

MOL A1 km 389+710 dr. Ilia

91707

MOL A1 km 316+560 st. Vintu de Jos

91708

MOL A1 km 316+560 dr. Vintu de Jos

91709

MOL A1 km 297+900 st. Calnic

91710

MOL A1 km 297+000 dr. Calnic

91711

MOL A1 km110+100 st  Prundu

91712

MOL A1 km110+100 dr  Prundu

91713

MOL A2 Murfatlar stanga km 186+090

91714

MOL A2 Murfatlar dreapta km 186+580

91126

Eforie Sud

91088

Bucuresti Gara de Nord

91058

Iasi 1 Pacurari

91110

Dej

91146

MOL A1 Sud Orastie km 4

91145

MOL A1 Nord Orastie km 4

91148

MOL A1 Sud Calnic km 39

91147

MOL A1 Nord Calnic km 38

91024

Timisoara 3 Miresei

91143

MOL A1 Nord Giarmata km 47

91013

Brasov 3 Grivitei

91422

Sebes 2 – Bena

91157

Targu Mures 4

91016

Targu Mures 1 Gheorghe Doja

91118

Targu Neamt

91130

Radauti

91015

Targu Secuiesc 1 Decembrie 1918

91434

Resita 2 – Timisoarei

91042

Hunedoara 1 Traian

91089

Carei 25 Octombrie

91141

MOL A1 Est Sagu km 17

91082

Caransebes E 70 KM 458

91037

Oradea 2 Decebal

91113

Chisineu Cris

91129

Ilia

91017

Miercurea Ciuc Brasovului

91107

Bors 2 Vama Sos. Borsului 110

91002

Brasov 1 – Calea Bucuresti

91005

Odorheiu Secuiesc – Beclean

91054

Galati 2 – Traian

91086

Aiud – Transilvaniei

91096

Fagaras

91099

Vaslui 1 – Petru Rares

91100

Vaslui 2 – Stefan Cel Mare

91115

Gura Humorului

91117

Targu Mures 3

91142

A1 VEST SAGU KM 17

91151

Rasnov

91160

Bistrița 2

91430

Hunedoara 2 – Avram Iancu

Notificare cookie-uri

Folosim cookie-uri pe site-urile noastre. Aveți libertatea să gestionați acest lucru prin setările browserului dumneavoastră în orice moment. Pentru a afla mai multe despre modul în care utilizăm cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră de Cookie-uri și Politica de Confidențialitate aici